تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس شرکت اصلی : گرمسار – بلوار راه اهن – بعداز بریدگی اول – سمت راست مرکز پشتیبانی : ایران – سمنان – گرمسار
شماره تلفن شرکت اصلی : ۰۲۳۳۴۲۰۸۹۷۲ کارگاه : ۰۲۳۳۴۲۰۵۸۹۲ فروش : ۰۹۱۲۱۳۱۱۵۵۵
آدرس ایمیل پشتیبانی فنی : Info@kooshesh-co.com واحد فروش : Sale@kooshesh-co.com
جزئیات دیگر نام سایت : kooshesh-co.com

ارتباط با ما

موقعیت ما