Search
Close this search box.

آدرس دفتر مرکزی: گرمسار، بلوار راه آهن، کوچه محبت

سوالی دارید؟ ۱۵۵۵ ۱۳۱ ۰۹۱۲ / ۵۸۹۲ ۳۴۲۰ ۰۲۳

جداکننده های هوایی (Air Separators)

 

جداکننده های هوایی ( AIR SEPARATIONS  )

 

در جداکننده  هوایی از نیروی گریز از مرکز برای جداسازی ذرات استفاده می شود.چرخش هوای داخل محفظه توسط صفحات و تیغه های دوار صورت می پذیرد علاوه بر این برای افزایش راندمان جداسازی از تیغه های ثابت نیز استفاده می شود.با تغییرتعداد آن ها و سرعت چرخش آنها امکان تغییر اندازه ذراتی که جدا می شوند میسر می گردد.

 

ساختمان جداساز های هوایی

ساختمان یک جدا کننده هوایی در شکل زیر نشان داده شده است.چنانکه در شکل ملاحظه می کنید دستگاه شامل یک مخزن استوانه ای با قسمت زیرین مخروطی می باشد . ورودی تغذیه دستگاه در قسمت بالا قرار گرفته است دیسک و تیغه های دوار به محور مرکزی متصل شده تا چرخش هوای لازم را در محفظه بوجود آورند. در پایین دستگاه دو مجرای خروجی یکی برای ذرات ریزتر و سبک تر و دیگری برای ذرات درشت تر و سنگین تر در نظر گرفته شده است.

 

جداکننده هوایی
ساختمان جداکننده هوایی

 

 

نحوه عملکرد

دیسک و تیغه ها توسط یک الکتروموتور چرخانیده می شوند چنانکه توسط فلش ها نشان داده شده است این عمل موجب ایجاد یک جریان هوای چرخشی در داخل محفظه می گردد. مخلوطی که باید جداسازی گردد از ورودی تغذیه دستگاه بر روی صفحه دوار ریخته می شود ذرات ریز یا پودری توسط جریان هوا به محیط ظرف منتقل شده و از مجرای مرکزی دستگاه خارج می شوند ذرات سنگین تر در قیف مرکزی سقوط نموده و از مجرای خروجی ذرات سنگین خارج می شوند .

مورد استفاده

جداسازهای هوایی اغلب برای جداسازی ذرات و برگردانیدن ذرات درشت تر به ورودی آسیاب های گلوله ای و چکشی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

این مقاله ترجمه ای است از:

مترجم : مهندس فروزان

PHARMACYSCOPE.COM

APRIL 22 ,2022  BY SAMEER RAY