Search
Close this search box.

آدرس دفتر مرکزی: گرمسار، بلوار راه آهن، کوچه محبت

سوالی دارید؟ ۱۵۵۵ ۱۳۱ ۰۹۱۲ / ۵۸۹۲ ۳۴۲۰ ۰۲۳

فیلترهای کیسه ای(BAG FILTERS)

فیلترهای کیسه ای ( BAG FILTERS )

– بگ فیلترها برای جدا کردن ذرات بسیار ریز که با سایر روش ها قابل جدا سازی نیستند بسیار مناسب می باشد.این دستگاهها حتی قابلیت جدا سازی غبار را نیز دارند جاروی برقی خانگی در واقع یک بگ فیلتر ساده می باشد

فهرست مطالب

  • اصول عملکرد

  • ساختمان دستگاه

  • نحوه کار

  • مورد استفاده فیلترهای کیسه ای

 

قسمت های مختلف دستگاه بگ فیلتر

ساختمان یک دستگاه  بگ فیلتر  در شکل زیر نشان داده شده است، چنانکه در شکل دیده می شود تعدادی کیسه که از جنس کتان یا منسوجات پشمی می باشد از یک صفحه آویزان شده اند.

بگ فیلتر
ساختمان دستگاه بگ فیلتر

 

در پایین دستگاه یک مخروط به شکل یک قیف قرار گرفته تا ذرات جدا شده در آن جمع شوند همچنین در بالای دستگاه تجهیزات خروج هوا قرار گرفته است.

علاوه بر این در قسمت بالای دستگاه یک اهرم گونیایی  و بادامک قرار گرفته تا در مرحله تکانیدن محفظه  بگ فیلتر ها را به هوای جو راه دهد.

 

 

نحوه کار

عملکرد بگ فیلترها در دو مرحله می باشد در مرحله اول غبار و ذرات معلق با عبور از کیسه های پارچه ای جدا می شوند در مرحله بعد برای جدا و جمع کردن ذراتی که به کیسه ها چسبیده اند کیسه ها تکانیده می شوند این دو مرحله به دنبال هم و با فواصل زمانی مختلف با استفاده از مکانیزم اهرم گونیایی و بادامک تکرار می شود.

 

مکانیزم اهرم گونیایی و بادامک:

در این مکانیزم یک محور که روی آن بادامکی سوار است با سرعت پایین می چرخد در حین چرخش بادامک می تواند اهرم گونیایی را فشرده و یا تماس این دو با هم قطع شود . در حقیقت مکانیزم مذکور مکانیزم تغییر وضعیت دمپر می باشد . دمپر مکانیزم کارآمدی هست که اجازه می دهد دو مرحله کار طبق جدول زیر انجام شود.

 

مرحلهمکانیزمحرکت دمپر
مسیر بین کیسه ها و مکش فنمسیر بین کیسه ها و هوای جو
مرحله فیلتر کردنبادامک اهرم گونیایی را نمی فشارد. شکلAبازبسته
مرحله تکانیدن کیسه هابادامک اهرم گونیایی را می فشارد. شکل Bبستهباز

 

تغییرات فوق در فاصله زمانی هر چند دقیقه صورت می پذیرد .

 

مرحله فیلتر کردن

فن که  در بالای دستگاه قرار گرفته کیسه ها را در فشاری کمتر از فشار جو نگه می دارد. چنانکه در شکل ( A)  با فلش ها نشان داده شده، هوای حاوی ذرات و غبار وارد مخروط پایینی شده بطرف بالا جریان پیدا می کند. هوا از جدار کیسه ها عبور کرده ذرات بر روی کیسه ها می ماند، سرانجام هوای عاری از ذرات از دستگاه خارج می شود. بخاطر عبور هوا در طی مرحله فیلتراسیون کیسه ها بصورت باد کرده قرار می گیرند.

در مرحله بعد با قطع خلا هوای جو وارد محفظه داخل دستگاه شده و از جدار کیسه ها عبور می کنداین عمل باعث می گردد کیسه ها تکانیده شده بطوری که ذراتی که بر روی کیسه ها چسبیده اند از آن جداشده و در محفظه مخروطی پایین دستگاه بریزند . این ذرات در فواصل مختلف از دستگاه تخلیه می شوند.

بگ فیلترها بطور کامل خودکار بوده و می توانند با سطوح فیلتراسیون خیلی بالا ساخته شوند.

 

مورد استفاده بگ فیلترها

بگ فیلترها معمولا با سا یر تجهیزات جدا کننده مانند سیکلون ها مورد استفاده قرار می گیرند، این دستگاهها برای جداسازی ذرات بسیار ریز و غبار خروجی سیکلون ها و یا آسیا ب ها کاربرد دارند .

مزایای استفاده از بگ فیلترها

– بگ فیلترها برای جدا کردن ذرات بسیار ریز که با سایر روش ها قابل جدا سازی نیستند بسیار مناسب می باشد.

– بگ فیلتر حتی قابلیت جدا سازی غبار را نیز دارند جاروی برقی خانگی در واقع یک بگ فیلتر ساده می باشد.

 

معایب بگ فیلترها

بگ فیلتر ها قابلیت دانه بندی ذرات را ندارند.

 

این متن ترجمه ای است از :

PHRMACY SCOPE.COM

APRIL  23 / 2022  BY SAMEER RAY

مترجم : مهندس فروزان  ( دی ماه 1401)