جداکننده های هوایی (Air Separators)

  جداکننده های هوایی ( AIR SEPARATIONS  )   در جداکننده های هوایی از نیروی گریز از مرکز برای جداسازی ذرات استفاده می شود.چرخش هوای داخل محفظه توسط صفحات و تیغه های دوار صورت می پذیرد علاوه بر این برای افزایش راندمان جداسازی از تیغه های ثابت نیز استفاده می شود.با تغییرتعداد تیغه ها و […]

فیلترهای کیسه ای(BAG FILTERS)

فیلترهای کیسه ای ( BAG FILTERS ) فهرست مطالب اصول عملکرد ساختمان دستگاه بگ فیلتر نحوه کار مورد استفاده فیلترهای کیسه ای   اصول عملکرد در یک دستگاه بگ فیلتر جداسازی ذرات معلق یا غبار از هوا در دو مرحله صورت می گیرد در مرحله اول بر اثر مکشی که به خروجی بگ فیلتر اعمال […]

کریستالیزورهای خلائی
(Vacuum crystallizer)

اصول عملکرد در کریستالزور خلائی، طی فرآیند سرمایش تبخیری آدیاباتیک محلول فوق اشباع حاصل می­ گردد. هنگامی که محلول اشباع گرم وارد کریستالیزور می ­شود به دلیل خلاء بالایی که در داخل کریستالیزور وجود دارد شروع به جوشیدن می­ کند. قسمتی از مایع محلول بخار شده باعث سرد شدن محلول می­ گردد نتیجه امر حاصل […]